Умка с Туруханского края вл.Карпов А.В.

(Дар с Туруханского края 8001/08 вл.Зубов А.Ф.Лисса с Туруханского края вл.Зубов А.Ф.)

Родословная:
в базе Тарасюк В.А.


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова