Айра вл.Андреев А.С.

(п.ч.Икар вл.Даунис Р. — Чира вл.Яковлев А.И.)


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова