Арчи 2466/12 вл.Горшков В.Г.

(Волчан 8563/09 вл.Коломейчук И.П. — Айна 8545/09 вл.Рюма С.А.)

Родословная:
 — в базе Тарасюк В.А.
 — в базе РОРС


em>фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова

Имеющиеся фотографии потомков:
Адар с Насон-Града вл.Тюрин В.А.
Азар с Насон-Града 9538/18 вл.Лагузов Д.Е.