Байкал вл.о/х «Остров»

(Бим 1842/11 вл.Петренев А.Н.Чара 2631/12 вл.Петренев А.Н.)


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова