Бугай 7381/16 вл.Медюха А.Л.

(Буран вл.Каличкин Н.Г. — Чара 5380/15 вл.Есиновский С.А.)


https://www.hunting.ru/forum/


https://www.hunting.ru/forum/


https://www.hunting.ru/forum/


https://www.hunting.ru/forum/