Хайя 3531/21 вл.Полетаев А.М.

(Вий 7972/17 вл.Филаретов А.В. Цаца II с Туруханского края 3153/20 вл.Филаретов А.В. )

Родословная:
в базе Тарасюк В.А.
в базе РОРС


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова

Имеющиеся фотографии потомков:
Енисей вл.Морозов Д.А.
Ермак вл.Махин А.Н.
Есаул вл.Полетаев А.М.
Есения вл.Чуркин С.В