Хвата вл.Щукин Н.М.

(Анзор вл.Даунис Р. — Тина вл.Яковлев А.И.)


фото: Анастасия Перминова


фото: Анастасия Перминова


фото: Анастасия Перминова


фото: Анастасия Перминова


фото: Анастасия Перминова


фото: Анастасия Перминова