Тикси вл.Моисеенко В.А.

(П-Чекан 1238/11 вл.Малков И.В.Куня 1239/11 вл.Малков И.В.)


фото: http://koooir2008.forum24.ru/


фото: http://koooir2008.forum24.ru/


фото: http://koooir2008.forum24.ru/


фото: http://koooir2008.forum24.ru/


фото: http://koooir2008.forum24.ru/