Тора вл.Веретено К.А.

(п.ч.Таймыр 3749/13 вл.Веретено К.А. — Фея 6335/15 вл.Анишкин А.А.)


фото: Анна Еременко


фото: Анна Еременко


фото: Анна Еременко