Умка с Туруханского края 9260/18 вл.Карпов А.В.

(Дар с Туруханского края 8001/08 вл.Зубов А.Ф.Лисса с Туруханского края вл.Зубов А.Ф.)

Родословная:
в базе Тарасюк В.А.
в базе РОРС


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: Галина Катанова


фото: http://www.ohotaslaikoi.ru/forums/